לאתר "עברית דרך המוח"

ברוכים הבאים למאמרים שלנו!

המאמרים שלנו:

 • "אנחנו מלמדים עברית". המחברים קובלים על קשיי ההתגברות על המחסום הפסיכולוגי אצל אותם תלמידים שרגילים לנקוט שיטות אמפיריות המקובלות ברוב הקורסים לעולים.
 • "אילו מדרגות מובילות לידע". המחברים מציגים לקורא שתי דרכים ללימוד עברית: אחת הנהוגה לרוב ואחת המוצעת על ידם. תרשימים ממחישים שרק אחת מהדרכים מובילה לתוצאה הולמת.
 • "על הפילים ועל המסוקים". דוגמה מוחשית של מה שחייבים לדעת בעברית ושל מה שאפשר לחשב בעת הצורך. המאמר מצריך היכרות שטחית לפחות עם השפה.
 • "עובדות על עברית למי שיודע רק מתמטיקה". המאמר מדגים את העובדה שניתן לנסח את יסודות המבנה של השפה העברית על עמודים ספורים. הבנת המאמר אינה דורשת שום ידע מקדים על השפה העברית. למאמר מצורף ספר דיקדוק וירטואלי (נכון להיום - רובו המוחלט של נפח האתר).
 • "הטעיה בספרי לימוד לעברית" (1 2). ניסיון לתת לקורא סימני היכר לזיהוי ספר לימוד מזויף. היום בארץ בעיה זאת נעשתה אקטואלית עד כדי כך שהמחברים לא הצליחו להתאפק וכתבו את המאמר.
 • "עברית מבעד למנסרה של רוסית כשפת אם" (1 2 3 4). אומרים שכדי ללמוד שפה מספיק לשהות בסביבתה הלשונית. המאמר מראה עד כמה מתעוותת השפה העברית בפי העולים שאכן נמצאים עמוק בסביבה הלשונית ולמרות זאת אינם רואים מקרוב את התכונות שמבדילות בין השפה העברית ובין הרוסית שהיא שפת אמם.
 • "מגמות העברית המדוברת" (1 2 3 4 5). מאמר גדול למתמצאים בעברית. במה העברית המדוברת שונה מהעברית התקנית? מה המגמות של התפתחותה? האם ניתן ללמד אותה?
 • "איך ביקרנו בכנסת ונתקלנו במתנגדנו הראשי". תרגום חלקי של פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת. ויכוח בין מחברי האתר ובין ד"ר מאיר פרץ אשר ממונה על כל האולפנים בישראל.
 • "הפאשלות של זקני ציון". תשובתנו על המאמר בעיתון "וסטי" שגם היא פורסמה באותו עיתון. נידונה השאלה: האם אכן רמתה הנמוכה של ההוראה באולפנים תוכננה במכוון כדי שהעולים החדשים לא יצליחו להיקלט בחברה הישראלית. (שני הקישורים מובילים לאתרו של אלכס לוגובסקוי.)
 • "שיטות הכתיב בעברית, הקיימות והמוצעות". מהי הדרך האופטימלית לכתוב בעברית? כאן מנותחים: הכתיב החסר המנוקד, הכתיב המלא הבלתי מנוקד, הכתיב המומלץ (ניקוד עזר חלקי המוצע ע"י האקדמיה ללשון העברית), וכן שיטות הכתיב המוצעות ע"י ד"ר ברוך פודולסקי וע"י מחברי המאמר. נשקלים היתרונות והחסרונות של כל שיטה.
 • "מילים עבריות בטקסט רוסי" (1 2 3). בישראל גרים מיליון דוברי רוסית. ישנם רדיו, טלוויזיה ועיתונים אשר משדרים או יוצאים ברוסית. יחד עם זאת, הרוסית הישראלית שופעת במילים עבריות. איך כותבים אותן ברוסית? המאמר אינו מציע פתרונות, אלא רק נוקב בבעיות שנוצרות תוך כדי כך.
 • הרצאה אשר הורצתה ע"י ולדימיר כהן צדק בספטמבר 2014 ברדיו ומתארת את מבנה החוקים של השפה העברית ואת הקשרים ביניהם.

לאתר "עברית דרך המוח"